Ilustračný obrázok - výfukové systémy

Tel.: 02 / 644 619 23
Mobil: 0903 515 383
Skypnite nám Nájdete nás na Facebooku

Športové výfuky UlterSport

Firma Ulter Sport vznikla v roku 1986 ako mala firma služieb špecializujúca sa v regenerácií a výmene výfukových systémov a neskôr sa začalo pracovať nad spustením výroby tlmičov a športových koncoviek.
Vysoké nároky aké pred výrobcami športových tlmičov kladu zákazníci rozhodli o zavedení viacerých nových technológií a vysokokvalitných materiálov. Konečný výrobok splnil všetky očakávané požiadavky v dôsledku čoho získal certifikát príslušného poľského úradu „PiMOT“ vo Varšave, ktorý oprávňuje značiť naše výrobky bezpečnostnou značkou „B“.
V roku 2001 vznikla firma „ULTER-SPORT“ s.r.o. ktorej úlohou bolo vytvorenie obchodnej siete a realizácia plánu výstavby moderného závodu, ktorý bude schopný splniť požiadavky západoeurópskych trhov.
V roku 2004 bol Ulter Sport podrobený certifikácii ISO 9001 : 2000 nemeckým Inštitútom TüV CERT Saarland so sídlom v Sulzbach, čo dovolilo uznať zhodu výrobkov s normou ISO 9001 : 2000 a získať značku TüV CERT .